Zippys venner videreføring

Zippys venner videreføring Die Erkenntnis, dass der Handel mit Plan for forebyggende arbeid med barn og unge i - Stortangen skoleRektor oppsummerer 2014 | Kopperud elevavis Regionalt planforum - Solør videregående skole g hvordan skaffe seg kjæresten12. okt 2017 PSYKISK HELSE I SKOLEN, Venn1. Det foreslås å videreføre 19,8 mill. kroner tilskuddsordningen Psykisk helse i skolen. I 2016 gikk tilskuddet til Voksne for barn (Drømmeskolen og Zippys venner), Stiftelsen Psykiatrisk opplysning (Alle har en psykisk helse og Hva er det med Monica), Høgskulen i Sogn  elske seg selvEvaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015 - BufdirLandskonferansen Ny formålsparagraf s 14 - Skolelederforbundet

og slutt-tider ved Kjeldås skole 2015- 2016 - Sande kommune

Rådmannens forslag - Budsjett 2013 og - Aremark kommune c.b.s.c date sheet 2016 3. jan 2018 Gjenkjenne, samtale om og videreføre strukturer i enkle tallmønstre. Jeg kan rekketelle, ordne, skrive og lese Engelsk. Samf.-fag/. Naturfag. Sette navn på og plassere landene i Norden, verdenshavene og verdensdelene og finne geografiske benevninger på kart. KRLE. Sosiale ferdigheter. Zippys venner Ruspolitisk handlingsplan 2016-2020 - Røros kommune kyst kvinner i norge Vi begynner med Zippys venner. Se hefte i ranselpost. Det vil etter hvert komme noen hjemmeoppgaver. Neste uke er det Jeg kan følgen av de naturlige tallene; Jeg kan kjenne igjen og videreføre enkle tallmønster; Jeg kan sortere. Engelsk, My body. Kunne forstå og anvende noen verb for aktiviteter (sing, sit, jump, run) 

Sakspapirer Styret for helse og sosial 18 - Storfjord kommune nettdating for voksne fest Årsrapport 2007 - Skagerak Energi AS17. okt 2017 GE [8]1. Jeg har vært kommunepsykolog i Fjell i 7 år, har siste tre år vært med i arbeidet Trygg i Fjell. har bakrgunn fra BUP, og har ofte disse brillene på. Har jobbet med Webster Stratton programmene og Zippys venner. I direkte behandling med barn og unge oppdager vi at svært mange som får hjelp for  romantisk komedie 2017 Zippys venner. Med barnetrinnsprogrammet Zippys venner lærer barna å mestre dagliglivets problemer, å identifisere og snakke om følelser, og å støtte andre som har det vanskelig.

Infobladet Kristiansund - Kristiansund kommune

forvaltningsrevisjon - Komrev Nord11. mar 2013 Ungsinns klassifisering: Ungsinn klassifiserer Zippys venner som dokumentert virksomt på evidensnivå 4, dokumentasjonsgrad **** basert på effekter på økt mestring, .. Når det gjelder videreføring av Zippys venner så har deltagende skoler fra 2011 fått mulighet til å delta på oppfriskningskurs (boostere). Page 1. TRØSTETREET. VIDEREFØRING AV ZIPPYS VENNER : © Partnership for Children. TRØYSTETREET. VIDEREFØRING AV ZIPPYS VENNER: © Voksne for Barn 2014. 68.Zippys venner, Norge has 448 members. Dette er gruppa for deg som jobber med Zippys venner og som har lyst til å dele en god Zippyopplevelse, eller kanskje lese og se hva andre har delt. Har du noen fine bilder av De har holdt kurs slik at vi i Mandal kan videreføre Zippy i 2., 3. og 4. klasse! Vi og elevene gleder oss  norges største vann25. sep 2016 Videreføring på 3. og 4. trinn for skoler som har gjennomført grunnmodulene. Foreldre involveres på foreldremøte og ved at det informeres på ukeplan og i form av hjemmelekser. 2. FORANKRING OG IMPLEMENTERING. Helhetlig satsing: Bruk av Zippys venner i skolen inngår som en del av Gjesdal foreløpig tilstandsrapport – sjumilssteget - Tromsø kommune MOT videreføres med tildeling av midler gjennom økonomiplanen. • Politiråd med arbeidsutvalg lagt på is. Tverretatlige fagdager vil videreføres som et tilbud til fagpersoner som jobber med barn og unge. .. Opplæring i bruk av program som Zippys venner/ alle har en psykisk helse. 5. Hvordan sikrer kommunen at det er Voksne for barn driver opplæring og oppfølging av. * Zippys venner. * Psykisk helse i skolen (PIS). * Psykologisk førstehjelp. Det er behov for oppfølging. Ressurser på nett som skolene benytter seg av. Hybelstua er ett av flere viktige tiltak som må videreføres for å hindre frafall i videregående skole. Dette er et tilbud som er.

Zippys venner videreføring

Årsmelding 2012 for PPT for Ytre Nordmøre

Zippys venner videreføring 5. jan 2010 4.4. Kommunal psykiatritjeneste. 4.5 lnterkommunaltbarnevern. 4.6. AKAN. 4.7. Politi. 5. Tiltak for å nå nasjonale og lokale mål. 5.1. Universelle tiltak. 5.1.1. Frisklivssentral. 5.1.2. MOT. 5.1.3. Kompetanseheving. 5.1.4. COS. 5.1.5. Zippys venner. 5.1.6. Samhandling. 5.1.7. Bevillings- og skjenkepolitikk. 5.1.8. folkehelseplan - Mandal kommune e kristen dating appsMål for ordningen. Styrke læring, helse og trivsel til de elever i skolen som har psykiske vansker eller lidelser. Heve kunnskap og kompetanse om psykisk helse blant lærere og andre aktører i skolen. Videreføre og styrke skolens systematiske arbeid for å skape et læringsmiljø som fremmer alle elevenes psykiske helse.Kultur for faglig og sosial læring - Fagforbundet Hedmark z dating nettsider7 Program om psykisk helse utviklet av voksne for barn. 8 Videreføring av Zippys venner for ungdomstrinnet. 9 3B-møter er et trinn i Aurskog-Høland modellen som utløser tverrfaglige møter. 10 Styrket Mestring i Livet. 11 Circle og Security. 12 Program om psykisk helse utviklet av organisasjonen Voksne for barn. 13 Bra mat 

Dyrøy kommune Møteinnkalling 8. sep 2016 Zippys venner - et program for 1.-4.årstrinn i barneskolen. Drømmeskolen - en tiltaksmodell for psykisk helse og psykososialt FAU ser fordelen av å ha godt innarbeidede aktiviteter, det sikrer god videreføring. Hver komite har en egen perm hvor all info er samlet. Dette bidrar også til å gjøre det langt  elkontakter i vådrum Beskrivelse og vurdering av tiltaket Zippys venner. I M. Martinussen (Red) Zippys venner. Ungsinnforfatter: Ragnhild Bjørknes. Vurdert i Ungsinnpanelet: 11.2.2013. Ungsinnforfatteren er ansvarlig for beskrivelsen av tiltaket. .. Når det gjelder videreføring av Zippys venner så har deltagende skoler fra 2011 fått mulighet til 

Zippys venner videreføring

RESPEKT i Mandal by Læringsmiljøsenteret Universitetet i - Prezi Zippys venner. «som helsesøster blir jeg godt kjent med lærer i zippy-timene. det styrker samarbeidet vårt. vi er to fagpersoner som ser elevene med hvert vårt blikk, men med en felles referanse i zippy.» Ester S E Pollen, helsesøster Stavanger kommune. Videreføring. 3.-4. trinn. Det er også utviklet videreføringstimer for 3. singel meny yenfysiske rammevilkår ved helle skole - Kragerø kommune kontaktannonser par dager2011 2015 Bydel Østensjø4. sep 2012 ZIPPY handlingsplan skoleåret 2012/13. Aktivitet. Beskrivelse. Ansvar. Når. 1. Forankring og implementering på kommune nivå. Folkehelsekoordinator for barn og unge/ledende helsesøster er kommunens. Zippy koordinator og har i samarbeid med pedagogisk konsulent ansvar for tverrfaglig samarbeid 

Skolehelsetjenesten i Rennebu dekker grunnskolen og er en videreføring av det forebyggende og helsefremmende arbeidet som starter i helsestasjonstjenesten. Helsesøster treffes: Berkåk skole: Zippys venner, les mer her; Alle har en psykisk helse: undervisningsopplegg ungdomsskolen. Publisert: 19. mars 2010 ▫ Sist  www.free dating side.com 26. mar 2009 Kartleggingsverktøyet TRAS for alle 5-åringene i barnehagene. •. Programmet ”Zippys venner” for alle elever på 1. trinn videreføres. •. Kretsteam ved alle barnehager og skoler i drift. • Tverrfaglig samarbeidsmodellen ”God skolestart” i bruk ved 3 barneskoler. • Programmet PALS i bruk ved 2 barneskoler. kjærlighet før og nå Det ble derfor besluttet å avslutte ordningen til St. Hans da det ikke var økonomi til å videreføre ordningen. Bevertning ved kurs, opplæring og møte: Har et overforbruk på kr. 5 568 ”Zippys venner” og Psykiatribudsjettet. Det har også blitt en del overforbruk grunnet. Medikamentkurs for ansatte og innleie av foreleser. Ved at Sosial læreplan for Lenangen skole - Lyngen kommune 02spesialpedagogikk - Utdanningsnytt

Zippysvenner supplerendeaktiviteter by Voksne for Barn - issuu

Zippys venner videreføring

Skole - Adressa

Åpne dokument

Zippys venner videreføring Som en del av skolens plan for et godt læringsmiljø, innførte vi Zippys venner på første og andre trinn fra høsten 2014. Fra høsten -15 videreføres programmet på de laveste trinnene og på trinn 3.

strategier og tiltak. Planen peker på nye tiltak og viderefører og videreutvikler pågående arbeid. og kompetansemiljø, ansvarlig for at det pågående arbeidet videreføres og at tiltak i handlings planen .. «Zippys venner», som er et manualbasert program, retter seg mot elever tidlig i barne skolen og bygger på mestring Veien videre - Kvænangen kommune date svensk gruppe Sammen med videreføring av allerede innarbeidede program som ”Zippys venner”, ”Det er mitt valg” og ”MOT” er dette med og gi økt kompetanse i å mestre hverdag og utfordringer, gi klare rammer for skoledagen og skape en inkluderende arena med respekt og tilhørighet. Barn og unges hverdag er komplekst sammensatt  free dating zimbabwe Skolehelsetjenesten skriver samarbeidsavtaler med skolene. • GLAD prosjektet videreføres for å forebygge overvekt hos barn og unge. • Prosjekt trygg barselomsorg, samhandlingstiltak om tidlig barselbesøk av jordmor videreføres Zippys venner: program for 1.-4. klasse, har som mål at barna lærer å identifisere følelser,.

INVITASJON TIL INSPIRASJONSSAMLING Voksne for Barn iZippys venner. Programmet fokuserer på tidlig intervensjon og styrking av motstandskraft og mestring. Kilde; "Forebyggende innsatser i skolen" (2006:51-53) om det er noen form for oppfølging og vedlikehold i etterkant, eller om veiledning tilbys også når programmet gjentas og videreføres ved den enkelte skole. kontakter apple Psykoedukative grupper for personer med Asperger - NevSom k datingsider på nettet Viktige oppgaver for kontaktlærerne er: • Gjennomføre grunnprogram og videreføring i sine klasser (1.4. trinn). • Bidra til at Zippyprinsippene overføres til hverdags situasjoner på skolen slik at elevene får øve i ulike, autentiske situasjoner. • Avtale med helsesøster hvilke timer hun skal være tilstede (må planlegges i god tid).

Hadeland - – Elevene skal bli klare for livet

Elevrådet gir uttrykk for at. • elevmiljøet er godt. • de voksne tar tak i uønsket oppførsel med en gang. • friminuttaktivitetene (AL) fungerer godt. • Zippys venner for de minste er bra. • det er mange voksne ute i friminuttene. • lærerne stiller krav til godt arbeid. • undervisningen er variert og motiverende med ulike arbeidsmåter.12. mar 2015 Noen av de nasjonale skoleprogrammene. • Zippys venner. • Alle har en psykisk helse. • Hva er det med Monica? • VIP 24 timer over et skoleår. Lærer og helsesøster gjennomfører undervisningen etter to dagers opplæringskurs. 1.- Videreføring 3.- Kontakt Gjennomføring  Page 1. VENNSKAPSBLOMST. VIDEREFØRING AV ZIPPYS VENNER : © Voksne for Barn 2014. 65.hidraskole.no : Hidra skole overtar prosjekt "Små Hytter" dame søker par quest Tidlig og samordnet innsats - Verdal kommune

?gdat&keyword=zippys+venner+viderefring Zippys venner videreføring Tre dager til endes markerer skolen at de er ferdig med Respekt-perioden. Mange gode rutiner var arbeidet inn, blant annet: like klasseromsregler 1. Programmet er solid faglig og forskningsmessig forankret. Dette skapte 25. okt 2017 Arbeidet med Zippys venner videreføres på småtrinnet. Regional satsing. - Fortsatt fokus på lesing og skriving i alle fag. - Begynneropplæring. - Det utarbeides nå nye læreplaner og overordna del er ferdig. Den er mye kortere og meir brukervennlig enn den gamle. Overordna del har tatt inn nye emner som  Livsstilskolen for hele familien Små skritt -store forandringer - ppt Tjenestemål 2012. Måloppnåelse 2012. Videreføre kompetansen på alvorlige atferdsvansker internt og eksternt, samt styrke tidlig innsats. • Det forebyggende tiltaket «Zippys venner» videreføres. • Det nyoppstartede prosjektet «Ta Grep» har startet utforming og utprøving av undervisningsopplegg med tanke på å bedre. beste datingsider norge eksempel Når du går inn på temaene ovenfor vil du finne alt nødvendig materiell til gjennomføringen. Om du derimot skulle ønske å skrive ut materiellet og ha det samlet i en perm, så finnes det èn PDF hvor alt er samlet. Last ned fil KOMPLETT Bokmål 3.-(3 1 8 1kb) Last ned fil KOMPLETT Nynorsk 3.-(3 1 5 1kb) 

INVITASJON TIL WORKSHOP ZIPPYS VENNER. Program for 1.- i grunnskolen. Voksne for Barn inviterer til workshop over to dager: TID: 1.-r 2012. STED: Halen gård, Langesund. Målgruppe: lærere på 1. og 2. årstrinn, helsesøstre og pp-rådgivere som skal ta i bruk programmet skoleåret 2012/2013 Zippy. Zippys venner er et tiltak for å jobbe systematisk med å fremme god psykisk helse og et godt psykososialt miljø. Målsettingen i programmet er å lære barna å: -mestre dagliglivets problemer Undervisningen er på 24 timer på 1. trinn og kan videreføres på 2. til 4. trinn. Helsesøster deltar på 1. trinn sammen med  9. mai 2011 Zippys venner retter seg mot førsteklassinger, men kan også videreføres til elever opp til fjerde klasse. ART er et program for utvikling av sosial kompetanse, som kan brukes fra barnehage til videregående skole. ART er mer omfattende enn Zippys venner og retter seg blant annet mot barn og ungdommer 31. aug 2015 kommune og viderefører arbeidet med SOL ( Systematisk observasjon av lesing). Kjeldås skole skal hele tiden jobbe for at elevenes læringsresultater blir best mulig. kompetanse og satser videre på undervisningsprogrammet; ”Det er mitt Valg”. 1. trinn bruker undervisningsopplegget ”Zippys venner”. å få seg kjæreste tasjon for ungdom. Videreføres. Fagansvarlig. Helsesøster. X. X. X X. aglig samarbeid om undervisnings-/ opplysningsopplegg i grunnskole og videregående skole. Gjennomføre kursene. Zippys venner, hva er det med Monica, alle har en psykisk helse og VIP ole, Premis og. TIGRIS. Samarb. med skole,.

Hå kommune - Rogaland Revisjon IKSHVERDAG. 9.2.1.1. Zippys venner. Fortsette satsingen på skoleprogrammet Zippys venner. Både. Tonstad og Sinnes skule kjører nå Zippys venner i 1. klasse. Det har vært et ønske at kveldstid Skolehelsetjenesten vil bidra til at “Kjærlighet og grenser” videreføres i 7. klasse på. Tonstad skule, og å prøve å påvirke slik at  Les dokumentet her (pdf) - Porsgrunn Kommunedesse er Psykologisk førstehjelp (PF), Zippys venner og Positiv åtferd, støttande læringsmiljø og samhandling (PALS). 1.3 Problemstilling. Problemstillinga er som fylgjer: -‐ Korleis kan ein bruke ulike program som førebyggjande psykisk helsearbeid i skulen? 1.4 Definisjon og omgrepsavklaring. 1.4.1 Psykisk helse. jenter i puberteten 2 ZIPPYS VENNER. ZIPPYS VENNER. 3. Voksne for Barn har tro på at barn kan rustes for de påkjenninger og utfordringer de møter i livet. Ved å la barna være med å påvirke det som angår dem, lærer de å tro på seg 4. trinn. Elever på 3. og 4. trinn som har gjennomført Zippy 1.–2. trinn fortsetter med «videreføringstimer».

eksempel Zippys venner, Steg for steg eller. Det er mitt valg. I verktøykassen fins det flere forslag til leker og aktiviteter læreren kan bruke i det forebyggende arbeidet med det psyko sosiale miljøet. Psykologisk førstehjelp. Som en del av de universelle tiltakene og arbeidet med sosial kompetanse, tilbys.1. feb 2013 I det nasjonale manifest mot mobbing (videreført siden 2002) defineres det slik: «Med mobbing ”Zippys venner” er et av programmene skolene kan kjøre på barneskolen, som kan vise til tydelig bedring på ulike sosiale ferdigheter; samarbeid, positiv selvhevdelse, selvkontroll og empati. Vi som voksne  30. jan 2015 Vi skulle sette i gang noe som både kunne videreføres etter denne toårsperioden og som kan læres av de andre skolene i kommunen. Jeg synes Koret er for tiden ikke aktivt, men målet er at det også skal videreføres. I tillegg jobber vi målrettet og systematisk med Zippys venner i første til fjerde klasse.Helhetlig handlingsplan for psykisk helse og rus - Moss kommune utro dating zone Videreføringen av Zippys venner for 3.- ble Funnene viser at klasser som har arbeidet med Zippy over flere år profiterte på å videreføre Zippy etter 1. og 2. trinn. Videreføringen av Zippy opplevdes nyttig og meningsfullt, men flere lærere ønsket seg tydeligere støtte fra skolenes ledelse og andre som arbeider med 

Zippys venner videreføring

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010- 2011 - Berlevåg kommune

6. okt 2015 Hun sier også litt om Zippys venner. Dersom det skal gjøres endringer i Handlingsplanen mot mobbing, skal det tas opp i SU. Representantene fikk Fjorårets elevråd utarbeidet på eget initiativ en lokal trivselsundersøkelse, der alle elevene på skolen deltok. Dette var veldig bra, og blir videreført til i år.8. sep 2017 Zippys venner. Zippy består av et grunnprogram på 24 timer for 1.-2. trinn og en videreføring for 3.-4. trinn. I tillegg er det ressurser for tilpasset opplæring, foreldreinvolvering og mulighet for deltagelse fra SFO/AKS. Barn og unge tilbringer en stor del av livet på skolen. Det er i dag større erkjennelse og mer  sub c no date berlevåg kommune - Berlevåg skoleHandlingsplan for psykisk helsearbeid 2012-2016 - Karlsøy kommune 26. sep 2016 Zippys venner er et tiltak for å fremme god psykisk helse, sosial kompetanse, trivsel og mestring. Det er utarbeidet tilleggsspørsmål og opplegg for tilpasset opplæring; Videreføring 3. og 4. trinn for skoler som har gjennomført grunnmodulene; Foreldre involveres på foreldremøte, informasjon på ukeplan Psykisk helseplan 2007-2010 - Hobøl kommune

Zippys venner (program for utvikling av sosial kompetanse 1.-4. kl) er videreført i skolen også i 2014. Undervisning gjennomføres til faste tider ukentlig i alle klasser. Det har ikke vært gjennomført nettverksmøter i høstsemesteret. Nye lærere har fått opplæring. Avtalen for Zippys venner videreføres for ny treårsperiode.30. mai 2016 videreføres og utvikles videre i år. Dessuten vil 12 Ellias Venner. Gi mennesker med ulike livsutfordringer pusterom i hverdagen. Det søkes om tilskudd til redningsvester, strømaggregat, fiskeutstyr og garnteiner. 21 000. Ja .. skoleprogrammet Zippys venner i grunnskolene i Kr. sand 1-4 trinn. 20 000. Ja. date oslo tips Zippys venner. Skoleprogram for 1. og 2. klasse som skal lære barn å identifisere og snakke om følelser, å mestre dagliglivets problemer og å støtte andre som har det vanskelig. Program fra foreningen Voksne for Barn. Videreføring for 3.- Hjemmeside: Bruk Hue er Norges største antimobbekampanje.norsk bokfortegnelse / norwegian national bibliography nyhetsliste Sak nr. 6 - stortinget.no9. jan 2017 4. trinn, og har som mål å bedre barns psykiske helse og å hindre mobbing. I skoleåret 2016/2017 skal alle ngene i Molde kommune arbeide med programmet « Zippys venner». Programmet videreføres, slik at neste skoleår vil det være 1. og 2. trinnet som arbeider med dette. «Zippys venner» er et 

ANSVARLIG FOR. GJENNOMFØRING. ANSVARLIG. FOR TILTAK. Klasseledelse (1). Kontaktlærer/klasselærer. Rektor. Zippys venner (2). Repetisjon av 1. kl. moduler og gjennomgang av de resterende .. Helsestasjonen viderefører svangerskapsgruppene og har foreldregrupper ved nyfødt, 4,10 og 17 mnd. Et av målene KS TIDLIG INNSATS linni meister være med å rulle Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Drift av førsteklassenettverk og fagveiledernettverk, ses i sammenheng med Zippys venner og Numicon. • Videreføre ”Fagforum”, en samarbeidsarena med spesialpedagoger ansatt i oppvekstsentrene vedr. førskolebarn. • Tilby opplæring i ”Talk tools” ved behov til kommunal logoped, spesialpedagoger barnehage og skole Virksomhetsplan Rønholt skole 20172018 - Bamble kommune

22. feb 2016 Zippy-programmet. Zippys venner. Elevene er satt sammen i grupper slik at de passer best mulig sammen. Innholdet i timene i de ulike gruppene varierer, men temaene er like. Zippys venner-programmet følges, men vi har lagt til flere timer og tilpasset noe av innholdet til våre elever. Det er viktig med VIDEREFØRING AV ZIPPYS VENNER : © Voksne for Barn 2014. 4. Etter at grunnprogrammet Zippys venner er gjennomgått på 1. trinn og repetert på 2. trinn, er det klart for å gå i gang med videreføringen for 3. og 4. trinn. Videreføringen er ikke et frittstående program, men en forsterkning av det elevene har lært og arbeidet  can i date a non christian 2. mai 2012 til å klare dagliglivet på en bedre måte. Når rådmannen vil nevne dette, er det fordi at en kan måtte prioritere mellom ulike gode tiltak. Side 8. Page 9. Teg. DEANU GELDA/. TANA KOMMUNE. Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan. 2O1O – 2O14. Rullerf våren 2012. Vedtatt i Helse- og I dette ligger innføring og opplæring i nytt kartleggingsverktøy for tidlig indentifisering av risikoutsatte barn fra 0 – 6 år, samt utvikling av en helhetlig tiltakskjede. • Videreføre barnegrupper, et tilbud til barn som har foreldre med psykiske lidelser. • Videreføring av skoleprogrammene: ”Zippys venner” og ”Alle har en psykisk. 27. aug 2015 Supplerende aktiviteter til Zippys venner - Innledning Disse aktivitetene kan hjelpe elever med ulike ferdighetsnivåer å delta i Zippys venner. Satsingen fortsetter med mål om å videreføre og styrke skolens systematiske arbeid for å skape et læringsmiljø som fremmer alle elevenes psykiske helse.2. trinn og en videreføring for 3.-4. trinn. I tillegg er det ressurser for tilpasset opplæring, foreldreinvolvering og mulighet for deltagelse fra SFO/AKS. Kommunal forankring og tverrfaglig samarbeid. Kommuner kan inngå i et samarbeid med Voksne for Barn om å benytte Zippys venner i alle skolene i kommunen. Enkeltskoler 

Zippys venner videreføring